Beheersing re-integratiebudgetten 2012

print

De uitgaven voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn uitgekomen op € 23,4 miljoen. De verwachting is dat de totale uitgaven in 2012 binnen het budget van € 106 miljoen uitkomen.

De uitgaven aan voorzieningen in de periode tot en met april bedragen € 39,1 miljoen. We verwachten ook dat de totale uitgaven voor voorzieningen in 2012 binnen het budget van € 144 miljoen uitkomen.

De uitgaven voor rekening van het re-integratiebudget WW betreffen alleen nog vóór 2012 gestarte trajecten. Tot en met april is hieraan € 9,2 miljoen uitgegeven.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 1.616 onderwijsvoorzieningen toegekend (eerste vier maanden 2011: 1.600). Deze voorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van OCW aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten. We hebben in deze periode € 9 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 8 miljoen voor de klant en € 1 miljoen aan uitvoeringskosten (in de eerste vier maanden 2011 € 7 miljoen respectievelijk € 1 miljoen). Het bedrag van € 8 miljoen bestaat uit € 3,4 miljoen intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 1,5 miljoen meeneembare voorzieningen (zoals een hoortoestel) en € 2,8 miljoen vervoers-voorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten in 2012
Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten in 2012

Aan de re-integratie van werklozen hebben we in de eerste vier maanden van 2012 € 9,2 miljoen uitgegeven. We gaven € 23,4 miljoen uit aan de re-integratie van arbeidsongeschikten. De tabel toont het aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten.

Lees verder