Convenanten in 2012

print

We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers convenanten en intentieverklaringen afgesloten om werkplekken voor Wajongers te realiseren. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de ABU, Albert Heijn, C1000, de KNVB, Atlant Groep, Philadelphia Zorg, Scapino, Restaurant Fifteen en The Colour Kitchen. Ook zijn er convenanten afgesproken met de PO-Raad en de VO-Raad, de sectororganisaties voor het primair en het voortgezet onderwijs. Dit laatste convenant is voor onbepaalde tijd verlengd.

Het ABU-convenant heeft als doel om 50 Wajongers te plaatsen bij leden van de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen), dus bij uitzendorganisaties zelf, als ondersteuning op het hoofdkantoor of de vestiging. Op dit moment zijn er al twaalf Wajongers geplaatst.

We hebben in 2010 een convenant afgesloten met Albert Heijn. Doel is om in iedere AH-winkel een leerling met structurele functionele beperkingen, afkomstig uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs, een baan te bezorgen. Bij Albert Heijn werken nu 650 Wajongers; in de eerste vier maanden van 2012 werden er weer 89 geplaatst. In 2012 bestaat AH 125 jaar, ter gelegenheid daarvan wil AH dit jaar 125 Wajongers in de eigen winkels plaatsen.

Een bijzonder project is de Dutch Career Cup, een landelijk voetbal/re-integratieprogramma voor werkzoekenden. Initiatiefnemers zijn Stichting Life Goals, UWV en USG Restart. Doelstelling is om samen met 22 voetbalclubs uit het betaalde voetbal en het amateurvoetbal honderden Wajongers via het voetbal naar een baan te begeleiden. De looptijd van het traject is twee jaar. Het eerste jaar staat vooral in het teken van de sport, in het tweede jaar zal de focus liggen op het krijgen van een betaalde baan. Op 12 april 1012 won het team van FC Utrecht na een bloedstollende penaltyserie de eerste Dutch Career Cup. Het convenant is met een jaar verlengd tot 1 mei 2013. In mei 2012 start het eerste toernooi van het nieuwe seizoen.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Marco Oosterhuis (25), heeft een Wajong-uitkering
Marco Oosterhuis (25), heeft een Wajong-uitkering