Dienstverlening aan Wajong-werkgevers in 2012

print

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV in 2011 een aantal maatregelen genomen.

We stellen profielen op voor Wajongers die in staat zijn om bij een reguliere werkgever of in de sociale werkvoorziening te werken. Er zijn nu 15.000 profielen beschikbaar van Wajongers: 10.000 in de nieuwe Wajong en 5.000 in het oude wettelijke regime. De profielen helpen bij het maken van een voorselectie van kandidaten voor een werkgever. Ze helpen beter en sneller een aantal potentieel geschikte kandidaten voor een functie aan te leveren.

Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om de werkgeversaanpak Wajong onder te brengen bij de 30 regionale WerkgeversServicepunten, die in juli 2012 volledig operationeel moeten zijn. Er werken dan 390 adviseurs werkgeversdienstverlening, die contacten met bedrijven onderhouden en ook verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van kandidaten. Dat laatste doen ze samen met werkcoaches en arbeidsdeskundigen. De adviseurs hebben de eindverantwoordelijkheid voor de levering en plaatsing van kandidaten. We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers convenanten en intentieverklaringen afgesloten om daadwerkelijke werkplekken voor Wajongers te realiseren.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag