Verplicht gebruik Werkmap

print

UWV stimuleert het gebruik van de Werkm@p voor alle WW'ers. De planning is dat met ingang van 1 juli 2012 het gebruik ervan verplicht gesteld kan worden. Daarmee is het mogelijk sollicitatieactiviteiten sluitend te controleren binnen het concept van digitale dienstverlening. 67 procent van de WW’ers maakt inmiddels gebruik van de Werkmap.

WW'ers die aantoonbaar verzaken waar het gaat om het zoeken van nieuw werk, ondervinden daar direct de gevolgen van en worden gekort op hun uitkering. Dat geldt ook als zij niet verschijnen op afspraken. We hebben de mogelijkheid om de uitkering stop te zetten.

In de eerste vier maanden zijn 8.229 kennisgevingen over verwijtbare gedragingen van klanten met een WW-indicering afgegeven. Van de kennisgevingen waarop een beslissing is genomen, heeft 44 procent geresulteerd in een maatregel. We verwachten dat het percentage gevallen van verwijtbaar gedrag waarin een maatregel wordt opgelegd, de komende maanden aanzienlijk toeneemt.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos
Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos