45- en 55-plussers aan de slag in 2012

print

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we in totaal 27.600 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen (van wie 26.200 met een WW-uitkering). Het merendeel is 45 tot en met 55 jaar: bijna 20.100, van wie bijna 20.000 met een WW-uitkering.

55-plussers komen nog moeilijker aan de slag. In de eerste vier maanden van 2012 hebben 7.500 werkzoekende 55-plussers werk gevonden, ruim 7. 100 van hen hadden een WW-uitkering. Speciaal aangestelde werkcoaches, grotendeels zelf 55-plusser, zorgen voor de begeleiding van deze groep. UWV maakt dit jaar 150 extra werkcoaches vrij voor de dienstverlening aan 55-plus werkzoekenden. Inmiddels zijn er al 124 werkcoaches vrijgemaakt. Onze klanten waarderen deze dienstverlening met een 7,9.

Om oudere werknemers aan het werk te helpen bieden we hulp bij het gericht zoeken naar een kansrijke vacature en brengen we werkzoekenden in contact met werkgevers, bijvoorbeeld via speedmeets, banenmarkten en netwerkbijeenkomsten. Vooroordelen over oudere werknemers blijken vaak te verdwijnen als een werkgever in contact komt met een enthousiaste oudere werkzoekende. Ook bieden we oudere werkzoekenden competentietests om na te gaan wat hun kansen zijn in een andere branche, of als zelfstandig ondernemer. We trainen hen om zichzelf goed te presenteren, om effectief te solliciteren en hun netwerkvaardigheden te vergroten. Startende zelfstandigen kunnen ook ondersteuning krijgen bij het opzetten van hun bedrijf. Verder zijn er netwerkgroepen van oudere werkzoekenden. Deelnemers wisselen daar ervaringen met elkaar uit en ondersteunen elkaar bij het zoeken naar werk. Daarbij maken zij gebruik van elkaars netwerken benaderen ze gezamenlijk werkgevers.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Anne Koornstra (57), zat een jaar zonder werk
Anne Koornstra (57), zat een jaar zonder werk