Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde in 2012

print

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU Medisch Centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten, die onder andere worden gefinancierd met subsidie van de Stichting Gak. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers.

In de komende vier jaar staat de ontwikkeling van de academische werkplaatsen centraal. Deze zijn bedoeld om enerzijds praktijkproblemen te vertalen in onderzoekbare vraagstellingen en anderzijds om beter en gerichter toepassingsmogelijkheden te vinden voor onderzoeksresultaten. Op die manier worden onderzoek en onderwijs beter verbonden met uitvoering en beleid. Vanuit de academische werkplaatsen zullen op regionaal niveau activiteiten worden ontplooid op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde. Op dit moment worden de regionale academische werkplaatsen ingevuld door het KCVG samen met het verantwoordelijke districtsmanagement van UWV. Regionale spelers op het gebied van arbozorg, curatieve zorg, beroeps- en patiëntenorganisaties zullen actief worden betrokken bij de academische werkplaats.

Het nieuwe onderzoeksprogramma KCVG is opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Het is afgestemd met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en UWV, en met de onderzoeken van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC). Er zijn langlopende onderzoeksvoorstellen ontwikkeld, die aansluiten bij de verzekeringsgeneeskundige competenties, zowel gericht op claimbeoordeling als op participatie. Daarbij is de programmering deels open en flexibel gehouden, waardoor de onderzoekers in staat zijn om in te springen op nieuwe beleids- en praktijkvragen. Vóór 1 juli 2012 zal een externe visitatie van het KCVG plaatsvinden.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag