Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB in 2012

print

Als een WWB-of WIJ-klant van de gemeente aangeeft niet te kunnen werken door sociaal-medische beperkingen, kan de gemeente UWV vragen een participatieadvies op te stellen. Een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV stellen dan vast of de klant geschikt is voor (reguliere) arbeid of sociaal geactiveerd kan worden. Aan de hand van het advies kan de gemeente een besluit nemen over interventies die de klant naar de arbeidsmarkt moeten leiden.

We verzorgen dit soort sociaal-medische participatieadviezen voor veertien gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam. In het noorden van Nederland doen we dat samen met zeven gemeenten en onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we ook 810 sociaal-medische adviezen afgegeven voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB gebruikt deze adviezen om de claim te beoordelen op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) of de Algemene Ouderdomswet (AOW).


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag