Iets minder aanvragen WIA en nieuwe Wajong in 2012

print

In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we iets minder WIA-aanvragen (18.500) dan in de eerste vier maanden van 2011 (19.100). Wij hebben in de eerste vier maanden 87 procent van de WIA-beschikkingen op tijd afgegeven. Dit percentage is hoger dan in 2011 (81 procent), ondanks het gegeven dat met ingang van 1 januari 2012 de beslistermijn voor de WIA is teruggebracht van tien weken naar acht weken. Daarnaast zijn we er erin geslaagd de werkvoorraad aan WIA-aanvragen met 12 procent terug te dringen.

Ook dit jaar besteden we bijzondere aandacht aan het beperken van de instroom in de WIA. Er stromen nog steeds veel mensen vanuit de Ziektewet in de WIA. Daarom ondernemen we in het kader van het Verbeterplan ZW-Arbo activiteiten, gericht op het bevorderen van de uitstroom uit de Ziektewet.

We ontvingen in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 8.400 nWajong-aanvragen. We handelden er 8.200 af. Dit is iets minder dan in de eerste vier maanden van 2011 (8.300) toen we onder meer extra capaciteit inzetten om de achterstanden 2010 weg te werken. Van de afgehandelde beschikkingen was 94 procent tijdig (2011: 92 procent). Daarnaast hebben we in 2012 de voorraad aanvragen nieuwe Wajong verder teruggebracht.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Tijdigheid eerste betaling in 2012
Tijdigheid eerste betaling in 2012

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Lees verder