Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven

print

Eind 2011 hebben we de erkenning van een jobcoachorganisatie ingetrokken en aangifte gedaan bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Dit gebeurde nadat we hadden geconstateerd dat het bedrijf meer uren voor jobcoaching declareerde dan er daadwerkelijk aan werden besteed. In 2012 voeren de handhavingteams van UWV extra controles uit bij jobcoachorganisaties.

In de eerste vier maanden van 2012 liepen twee onderzoeken naar eventuele frauduleuze praktijken bij jobcoachbedrijven. In april zijn nog eens vijf onderzoeken gestart naar andere jobcoachbedrijven. In maart is een eerste versie van een risicomodel opgeleverd met behulp waarvan alle jobcoachbedrijven kunnen worden beoordeeld op het risico van onregelmatigheden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten in 2012
Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten in 2012

Om Wajongers aan de slag te helpen, kunnen we re-integratietrajecten inkopen. De tabel toont de resultaten voor de eerste vier maanden van 2012.

Lees verder