Overtredingen in 2012

print

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 15.700 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld, waarvan we er 13.100 met een boete hebben bestraft. De totaal geconstateerde schadelast als gevolg van deze overtredingen bedraagt € 20,3 miljoen, met een boetebedrag van € 1,8 miljoen. Tegelijkertijd daalt het gemiddelde schadebedrag sinds 2009: van € 1.955 in 2009 via € 1.628 in 2011 naar € 1.294 gedurende de eerste vier maanden van 2012.

In dezelfde periode hebben we in totaal 18.400 maatregelen opgelegd in verband met overtreding van inspanningsverplichtingen. Daarvan hadden er 17.000 betrekking op de WW. In 7.500 gevallen ging het daarbij om klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden; in 3.300 gevallen ging het om klanten die verwijtbaar werkloos waren.

Tot en met april 2012 hebben de landelijke Interventieteams 196 bedrijfscontroles uitgevoerd en daarbij 2.275 personen gecontroleerd. In 42 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd. Het ging dan bijvoorbeeld om mensen met een uitkering die werkend werden aangetroffen. In 18 gevallen is uitkeringsfraude vastgesteld, er zijn nog twee gevallen in onderzoek. Het geschatte benadelingbedrag aan uitkeringsfraude UWV (inclusief de boete) is € 29.093.

Het UWV Interventieteam Buitenland heeft klanten van UWV bezocht die in Frankrijk, Duitsland, Polen en België wonen. Op basis van deze controles zijn 2 boetes uitgedeeld en 37 waarschuwingen afgegeven; dit omdat de klant wijzigingen in zijn situatie die van invloed zijn op zijn uitkering, bijvoorbeeld werkzaamheden of inkomsten, niet aan UWV heeft doorgegeven. Het totale schadebedrag inclusief boetes kwam uit op ruim € 90.000.

Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft bij vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal € 4,1 miljoen buitenlands vermogen achterhaald, waarvan € 2,9 miljoen in Turkije en € 1 miljoen in Marokko.

Voor de vorst-WW zijn er in 2012 drie landelijke controledagen geweest. Daarbij zijn in totaal 1.015 locaties bezocht en 1.158 personen gecontroleerd. Er zijn 109 personen werkend aangetroffen die voor vorst-WW waren aangemeld. Zij krijgen een sanctie opgelegd.

UWV voert controles uit naar dienstverbanden die alleen op papier worden aangegaan. Wanneer zo’n dienstverband eindigt, verkrijgt de ‘verzekerde’ een uitkering. Omdat de ‘verzekerde’ in werkelijkheid niet heeft gewerkt, is hier sprake van een oneigenlijk verkregen uitkering. In 2012 zijn twee processen-verbaal opgemaakt en zijn 26 gefingeerde dienstverbanden achterhaald. Bij 24 zaken moet het schadebedrag nog worden vastgesteld. De tot nog toe vastgestelde schade bedraagt € 0,3 miljoen. Er zijn op dit moment 11 zaken in onderzoek naar ten minste 63 personen.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag