Meer WW-uitkeringen, meer werkdruk

print

De gevolgen van de recente economische crisis zijn steeds meer voelbaar. De werkloosheid is fors gestegen, in de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011. Het aantal lopende WW-uitkeringen is in de eerste vier maanden van 2012 met 22.000 toegenomen tot 292.000.

Dat betekent fors meer werk voor UWV dan oorspronkelijk was voorzien. Dankzij actieve sturing is de tijdige betaling van WW-uitkeringen op een hoog niveau gehandhaafd. Door de hoge productiedruk zijn de kwalitatieve prestaties wel behoorlijk onder druk komen staan. Om die druk te verminderen is een aantal tijdelijke maatregelen getroffen. In maart heeft het ministerie van SZW ons extra budget toegekend om de capaciteit op te schalen. Op dit moment worden circa 700 werkkrachten opgeleid: 400 voor de uitkeringsverzorging en 300 voor de begeleiding van werkzoekenden. We zetten daarbij zoveel mogelijk UWV-medewerkers in die door de bezuinigingen boventallig zijn geworden. In verband met de opschaling van personeel worden de noodmaatregelen per 1 juli 2012 beëindigd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WW tot en met 2012
Ontwikkeling WW tot en met 2012

Na een explosieve groei in 2009 en een lichte daling in 2010 neemt het aantal WW-uitkeringen sinds de laatste maanden van 2011 weer toe. De tabel toont de ontwikkeling.

Lees verder