Overtredingen inspanningsverplichtingen in 2012

print

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2012
- wegens verwijtbaar werkloos 3.300 3.400
2012 t/m april
2011 t/m april 
Totaal aantal geconstateerde overtredingen 26.900 23.000
Aantal overtredingen geconstateerd bij WW 25.100 21.400
     
Totaal aantal opgelegde maatregelen 18.400 16.400
Aantal opgelegde maatregelen bij WW 17.000 15.300
- wegens niet ingeschreven als werkzoekende of inschrijving niet tijdig verlengd 7.500 4.900

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2012
- wegens verwijtbaar werkloos 3.300
2012 t/m april
Totaal aantal geconstateerde overtredingen 26.900
Aantal overtredingen geconstateerd bij WW 25.100
   
Totaal aantal opgelegde maatregelen 18.400
Aantal opgelegde maatregelen bij WW 17.000
- wegens niet ingeschreven als werkzoekende of inschrijving niet tijdig verlengd 7.500

 

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. Zo moeten ze zich inschrijven als werkzoekende, beschikbaar zijn voor arbeid, aantoonbaar voldoende solliciteren en zich houden aan de afspraken die ze (digitaal) met de werkcoach van UWV maken. Overtredingen van de regels kan leiden tot maatregelen zoals het (tijdelijk) verlagen of zelfs stopzetten van de uitkering.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag