Overtredingen inlichtingenplicht in 2012

print

 

Overtredingen inlichtingenplicht t/m april 2012
2012 t/m april
2011 t/m april
Aantal geconstateerde overtredingen 15.700 13.500
Aantal opgelegde maatregelen 13.100 11.200
Schadelast geconstateerde overtredingen € 20.300.000 € 19.700.000
Gemiddelde schadebedrag €1.294 € 1.699
Opgelegde boetebedrag € 1.800.000 € 1.800.000

 

Overtredingen inlichtingenplicht t/m april 2012
2012 t/m april
2011 t/m april
Aantal geconstateerde overtredingen 15.700 13.500
Aantal opgelegde maatregelen 13.100 11.200
Schadelast geconstateerde overtredingen € 20.300.000 € 19.700.000
Gemiddelde schadebedrag €1.294 € 1.699
Opgelegde boetebedrag € 1.800.000 € 1.800.000

 

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere  inkomsten, vrijwilligerswerk, vakantie, verhuizing, huwelijk of echtscheiding of ziekte. UWV controleert op verschillende manieren of klanten zich wel aan de regels houden. Door middel van bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken. Overtredingen van de inlichtingenplicht kunnen leiden tot maatregelen zoals het (tijdelijk) verlagen of zelfs stopzetten van de uitkering.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Overtredingen inspanningsverplichtingen in 2012
Overtredingen inspanningsverplichtingen in 2012

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van inspanningsverplichtingen en van opgelegde maatregelen voor de eerste vier maanden van 2012.

Lees verder