Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers tot en met april 2012

print


Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers*
* De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van de cijfers uit het jaarverslag van 2011 vanwege de overstap naar een nieuw registratiesysteem in 2012.
Totaal aantal medewerkers aan wie boventalligheid is toegezegd

3.562


 
Totaal aantal medewerkers, intern herplaatst vóór feitelijke ingang boventalligheid
1.322


Totaal aantal niet meer boventallige medewerkers
1.724
- intern nieuwe baan
819
- extern nieuwe baan
316
- eigen bedrijf begonnen
26
- ontslagen door werkgever
275
>- overige oorzaken 288
   
Totaal aantal nog boventallige  medewerkers  
- detachering intern 219
- detachering extern 35
- geen oplossing 262


Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers*
* De cijfers in deze tabel kunnen afwijken van de cijfers uit het jaarverslag van 2011 vanwege de overstap naar een nieuw registratiesysteem in 2012.
Totaal aantal medewerkers aan wie boventalligheid is toegezegd

3.562


 
Totaal aantal medewerkers, intern herplaatst vóór feitelijke ingang boventalligheid
1.322


Totaal aantal niet meer boventallige medewerkers
1.724
- intern nieuwe baan
819
- extern nieuwe baan
316
- eigen bedrijf begonnen
26
- ontslagen door werkgever
275
>- overige oorzaken 288
   
Totaal aantal nog boventallige  medewerkers  
- detachering intern 219
- detachering extern 35
- geen oplossing 262

 

Tot en met april 2012 is aan 3.562 medewerkers boventalligheid aangezegd (2.411 in de jaren 2004 tot en met 2007, 270 in 2008, 279 in 2009, 96 in 2010 en 422 in 2011 en 84 in 2012).

Als gevolg van de bezuinigingen verdwijnen er tot 2015 bij UWV ongeveer 5.000 arbeidsplaatsen. Deze personele krimp willen we zo verantwoord mogelijk uitvoeren, de focus ligt daarom op preventieve mobiliteit. UWV kent zes loopbaancentra met gespecialiseerd personeel die medewerkers helpen hun arbeidsmarktwaarde te bepalen. Insteek is om medewerkers preventief zo veel mogelijk van baan naar baan(intern of extern)  te begeleiden, zonder dat er al sprake is van boventalligheid. De loopbaancentra kunnen  het management en de betrokken medewerkers daarbij ondersteunen. Alle divisies van UWV stellen in dat kader nu strategische personeelsplannen op, waarbij in kaart wordt gebracht waar welke arbeidsplekken verdwijnen en  waar (tijdelijke) vacatures zijn waarnaar personeel kan doorstromen. Op districtsniveau worden mobiliteitsplannen opgesteld. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat veel medewerkers aan wie boventalligheid was aangezegd, alsnog intern op een vacature zijn geplaatst. Ook zijn met deelnemers aan de verschillende netwerken waaraan UWV deelneemt afspraken gemaakt over de uitwisseling van vacatures.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Personeelsverloop tot en met april 2012
Personeelsverloop tot en met april 2012

Op 1 mei 2012 hadden we 18.987 medewerkers (16.238 fte’s) in dienst. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder