Klanttevredenheid over dienstverlening op Werkpleinen in 2012

print

Klanttevredenheid dienstverlening op Werkpleinen
     
Prestatie Norm
2012
Resultaat
2012 t/m april 
Resultaat
2011
Klantgerichtheid werkzoekenden geïntegreerde dienstverlening 7,0  6,3 6,3
Klantgerichtheid werkgevers geïntegreerde dienstverlening -  - 7,1

Klanttevredenheid dienstverlening op Werkpleinen
 
Prestatie Resultaat
2012 t/m april 
Klantgerichtheid werkzoekenden geïntegreerde dienstverlening  6,3
Klantgerichtheid werkgevers geïntegreerde dienstverlening  -

 

De klanttevredenheid van werknemers over de dienstverlening op de Werkpleinen meten we drie keer per jaar. De tevredenheid van werkgevers over deze dienstverlening meten we twee keer per jaar: na de eerste vier maanden van het jaar en na afloop van het kalenderjaar.

In de eerste vier maanden van 2012 is de tevredenheid van werkzoekenden over de gezamenlijke dienstverlening van UWV en gemeenten gelijk gebleven ten opzichte van het cijfer over geheel 2011. Werkzoekenden waarderen de Werkm@p met een 6,1 en de e-coach met een 7,2.

Onze transitie naar digitale dienstverlening loopt relatief kort. Daarom is het nog te vroeg voor definitieve conclusies over het structurele effect op de klanttevredenheid.

We onderzoeken hoe we de verdere invoering van digitale dienstverlening zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Tijdens de transitie kunnen klanten op onze website zien welke dienstverlening ze van ons kunnen verwachten en wat er voor hen verandert.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag