Tijdigheid gegevensleveringen in 2012

print

Tijdige gegevensleveringen      
Prestatie Norm
2012
Resultaat 
2012 t/m april
Resultaat
2011
Gegevensleveringen aan derden binnen afgesproken termijn 92% 97% 97%

Tijdige gegevensleveringen  
Prestatie Resultaat 
2012 t/m april
Gegevensleveringen aan derden binnen afgesproken termijn 97%

 

UWV Gegevensdiensten levert uit de Polisadministratie gegevens aan derden zoals Gemeentelijke Sociale Diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste vier maanden van 2012 deden we dat in 97 procent van de gevallen binnen de afgesproken termijn. Dat was boven de afgesproken norm van 92 procent.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag