Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land- en tuinbouwsector in 2012

print

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land – en tuinbouwsector
2012 t/m april
2011 t/m april
Aanvraag gestopt 5 97
Aanvraag verleend 7 497
Aanvraag geweigerd 20 219

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land – en tuinbouwsector
2012 t/m april
Aanvraag gestopt 5
Aanvraag verleend 7
Aanvraag geweigerd 20

 

In de land- en tuinbouwsector spannen we ons extra in om vraag en aanbod te matchen. In de regio West-Brabant brengen we werkgevers die seizoenswerk aanbieden, in contact met werkzoekenden met een uitkering van UWV of van de gemeente, of met werkzoekenden die staan ingeschreven bij een uitzendbureau. We geven nog maar beperkt tewerkstellingsvergunningen voor oogstwerkzaamheden af, omdat we van mening zijn dat er voldoende prioriteitgenietend aanbod (aanbod waarvoor geen tewerkstellingsvergunning noodzakelijk is) beschikbaar is voor het verrichten van oogstwerkzaamheden.

In de eerste vier maanden van 2012 is het aantal aanvragen sterk gedaald. In totaal werden er in deze periode 125 aanvragen ingediend, hiervan zijn 93 nog in behandeling.

In de eerste vier maanden van 2012 zijn er veel minder vacatures in de land- en tuinbouw gemeld dan in dezelfde periode in 2011: 403 tegenover 2.463 in de eerste vier maanden van 2011. Het zijn vooral vacatures voor specialistische laaggeschoolde arbeid. Voor dit type werk zijn meer vaardigheden vereist dan voor ongeschoold werk.

Naar de gemelde vacatures zijn tot nu toe 213 werkzoekenden verwezen die geschikt zijn voor het werk. Het gaat om gemotiveerde kandidaten die relatief kort werkloos waren en, voor zover bekend, geen fysieke beperkingen hebben. Toch nemen werkgevers deze kandidaten vaak niet aan. Slechts 13 doorverwezen werkzoekenden zijn aangenomen op een vacature in de land- en tuinbouw. Bij 11 werkzoekenden is verwijtbaar gedrag geconstateerd en hebben we een sanctie opgelegd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag