Tijdigheid eerste betaling in 2012

print


Tijdigheid eerste betaling      
Prestatie Norm
2012

Resultaat
2012 t/m april 

Resultaat
2011 t/m april

WW binnen 4 weken na ingang recht 85%  97% 95%
ZW binnen 4 weken na ingang recht 85%  92% 89%
WIA binnen 4 weken na ingang recht 80%  91% 90%
Wajong binnen 18 weken na aanvraag 80%  80% 83%


Tijdigheid eerste betaling  
Prestatie

Resultaat
2012 t/m april 

WW binnen 4 weken na ingang recht  97%
ZW binnen 4 weken na ingang recht  92%
WIA binnen 4 weken na ingang recht  91%
Wajong binnen 18 weken na aanvraag  80%

 

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we voor een bedrag van totaal € 6,8 miljard aan uitkeringen uitbetaald (eerste vier maanden 2011: ook € 6,8 miljard). Dat doen we snel en correct.

We willen dat een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, binnen vier weken nadat het recht op een uitkering is vastgesteld, een eerste betaling op zijn rekening heeft. Als het kan, is dat meteen de definitieve betaling. Lukt het niet, dan bieden we een voorschot. Bij Wajong-uitkeringen willen we de eerste betaling doen binnen achttien weken na ontvangst van de aanvraag.

De werkloosheid is fors gestegen, in de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011. Desondanks hebben we 97 procent van de nieuwe WW-uitkeringen binnen vier weken uitbetaald, dat is 2 procent meer dan in 2011 en 12 procent meer dan afgesproken met het ministerie van SZW. Ook de met het ministerie afgesproken normen voor een tijdige eerste betaling van de uitkeringen voor de Ziektewet, WIA en Wajong hebben we gehaald.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag