Uitkeringen in 2012

print

Lopende uitkeringen per eind april 2012 (x 1.000)
* Gemiddeld aantal lopende uitkeringen in de eerste vier maanden van 2012.
Wet 2012 t/m april
2011 t/m april
Verschil in %

     
WW 292,1 258,4 13%
WIA 147,3 119,7 23%
WAO 428,5 472,1 -9%
Wajong 220,0 209,1 5%
WAZ 24,5 28,8 -15%
Ziektewet* 101,8 102,0 0%
Wazo* 42,4 40,4 5%

Lopende uitkeringen per eind april 2012 (x 1.000)
* Gemiddeld aantal lopende uitkeringen in de eerste vier maanden van 2012.
Wet 2012 t/m april

 
WW 292,1
WIA 147,3
WAO 428,5
Wajong 220,0
WAZ 24,5
Ziektewet* 101,8
Wazo* 42,4

 

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

Het aantal WW-uitkeringen per eind april 2012 steeg in vergelijking tot eind april 2011 met 13 procent tot 292.100. We kenden in de eerste vier maanden van 2012 20 procent meer nieuwe WW-uitkeringen toe als in dezelfde periode in 2011; het aantal beëindigde WW-uitkeringen steeg met 1 procent. 

De WAO en de WAZ zijn aflopende regelingen. Bij de WAO daalde het aantal uitkeringen ten opzichte van eind april 2011 fors met bijna 20 procent, bij de WAZ zelfs met 24 procent. Bij de WIA steeg het aantal uitkeringen daarentegen fors met 23 procent, bij de Wajong gebeurde dat met ruim vijf procent. Het aantal toegekende Ziektewet-uitkeringen daalde met 4 procent. Voor de WAZO (uitkering tijdens zwangerschap-, pleegzorg- of adoptieverlof) is 3 procent minder uitkeringen toegekend dan in de eerste vier maanden van 2011.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met tweede kwartaal 2012
Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met tweede kwartaal 2012

De rechtmatigheid als geheel over de eerste twee kwartalen van het verslagjaar 2012 bedraagt 98,4 procent. Dat betekent een daling ten opzichte van zowel de eerste twee kwartalen van het verslagjaar 2011 als ten opzichte van het hele verslagjaar 2011. Belangrijkste oorzaak is een daling bij de WW.

Lees verder