Ontwikkeling WW tot en met 2012

print

Ontwikkeling WW     (x 1.000)
2011 414,0 407,9 269,9
2012 t/m april
175,6
153,4
292,1
 

Instroom


Uitstroom
Lopend
bestand
einde jaar
2003 418,7 343,0 280,3
2004 426,2 383,6 321,7
2005 376,4 392,1 306,7
2006 311,1 369,8 249,2
2007 253,0 311,2 192,0
2008 242,1 262,8 170,8
2009 427,6 328,6 269,9
2010 414,6 420,8 263,7

Ontwikkeling WW (x 1.000)
2011 269,9
2012 t/m april 292,1
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 280,3
2004 321,7
2005 306,7
2006 249,2
2007 192,0
2008 170,8
2009 269,9
2010 263,7

 

In de eerste vier maanden 2012 heeft UWV duidelijk meer (17 procent) beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in de eerste vier maanden van 2011: 212.600 tegenover 182.000. We kenden 175.600 nieuwe WW-uitkeringen toe, 20 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2011 (146.900).

Het aantal lopende uitkeringen nam toe tot 292.100, 13 procent meer dan eind april 2011. Deze stijging zette de laatste maanden van 2011 in als gevolg van de verslechterende economische situatie. Het aantal lopende uitkeringen is het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (85.700). Daarnaast zijn er veel lopende uitkeringen voor 35- tot en met 44-jarigen (69.200) en voor de groep ouder dan 55 jaar (76.200).

In de eerste vier maanden van 2012 was de instroom in alle leeftijdsgroepen hoger dan de uitstroom. Dit is het gevolg van de verslechterende economische situatie. Het aantal beëindigde uitkeringen is met 153.400 iets hoger (1 procent) dan de uitstroom in de eerste vier maanden van 2011. De relatief grootste stijging deed zich voor bij de groep van 15 tot en met 24 jaar (11 procent). 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag