Ontwikkeling toekenningen Wazo tot en met 2012

print

Ontwikkeling Wazo  (excl. ZEZ) (x 1.000)
2011 137,0 144,0 43,0
2012 t/m april
43,0 45,9
42,4
 

Instroom


Uitstroom
Gemiddeld
lopend
bestand
2006 146,0 140,0 41,5
2007 127,7 133,4 41,4
2008 136,5 134,3 42,3
2009 139,9 139,6 43,2
2010 138,4 140,7 42,8

Ontwikkeling Wazo (excl. ZEZ) (x 1.000)
2011 43,0
2012 t/m april
42,4
  Gemiddeld
lopend
bestand
2006 41,5
2007 41,4
2008 42,3
2009 43,2
2010 42,8

 

De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal zestien weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal vrouwen dat een Wazo-uitkering ontvangt, was eind april 2012 met 42.400 iets lager dan eind april 2011 (43.300).

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 43.000 nieuwe WAZO-uitkeringen toegekend (eerste vier maanden 2011: 41.700). Het ging hierbij vrijwel geheel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters: 42.600 tegenover 41.300 in de eerste vier maanden 2011. Er zijn 374 uitkeringen toegekend wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend (419 in eerste vier maanden 2011). Er werden iets meer uitkeringen toegekend wegens zwangerschapsverlof van zelfstandigen (2.566 tegenover 2.422).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag