Ontwikkeling toekenningen Ziektewet tot en met 2012

print

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet * (x 1.000)
* Bij het aantal toekenningen in de tabel is geen rekening gehouden met ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.
  Uitzendkrachten Werklozen Overigen Totaal
2003 129,4 65,2 136,2 330,8
2004 118,7 76,8 125,5 321,0
2005 162,2 72,8 121,9 356,9
2006 174,9 67,7 147,7 390,3
2007 183,9 32,8 124,0 216,7
2008 170,1 20,6 136,5 327,2
2009 122,3 22,0 148,9 271,2
2010 96,3 28,6 156,3 281,2
2011 87,4 28,4 157,6 273,4
2012 t/m april
26,8 10,3 55,9 93,0

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet * (x 1.000)
* Bij het aantal toekenningen in de tabel is geen rekening gehouden met ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.
  Totaal
2003 330,8
2004 321,0
2005 356,9
2006 390,3
2007 216,7
2008 327,2
2009 271,2
2010 281,2
2011 273,4
2012 t/m april
93,0

 

In de eerste vier maanden van 2012 zijn iets minder (4 procent) Ziektewet-uitkeringen toegekend dan in de eerste vier maanden van 2011: 93.100 tegenover 96.600 in de eerste vier maanden van 2011.

In totaal werden in de eerste vier maanden van 2012 26.800 Ziektewet-uitkeringen (29 procent) toegekend aan uitzendkrachten. 25.600 uitkeringen (27 procent) werden toegekend aan zwangere vrouwen die voor of tijdens hun zwangerschapsverlof ziek werden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag