Ontwikkeling Wajong tot en met 2012

print

Ontwikkeling Wajong   (x 1.000)
2011 16,3 5,2 216,2
2012 t/m april 
5,7 1,9 220,0
 

Instroom


Uitstroom
Lopend
bestand
einde jaar
2003 8,2 4,4 138,5
2004 9,4 4,9 142,6
2005 10,4 5,6 147,2
2006 13,6 4,9 155,9
2007 15,3 4,4 166,8
2008 16,1 4,3 178,6
2009 17,6 4,3 192,0
2010 17,8 4,6 205,1

Ontwikkeling Wajong (x 1.000)
2011 216,2
2012 t/m april 
220,0
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 138,5
2004 142,6
2005 147,2
2006 155,9
2007 166,8
2008 178,6
2009 192,0
2010 205,1

 

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun 17de jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajong-uitkering neemt al jaren toe. Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong) van kracht geworden.

De instroom in de nieuwe Wajong is sinds het tweede kwartaal van 2010 op gang gekomen. In de eerste vier maanden van 2012 stroomden in totaal 5.700 mensen de Wajong in, van wie 5.100 in de nieuwe Wajong (1 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2012) en 600 in de oude Wajong (8 procent minder dan in de eerste vier maanden van 2011). Eind april 2012 waren er 28.700 mensen met een uitkering krachtens de nieuwe Wajong. 83 procent van hen is jonger dan 25 jaar. Van 263 mensen werd de nieuwe Wajong-uitkering beëindigd.

Het aantal klanten met een oude Wajong-uitkering is ten opzichte van de eerste vier maanden 2011 met 3.100 gedaald tot 191.300. Van hen is meer dan de helft jonger dan 34 jaar. Er werden in de eerste vier maanden van 2012 1.700 oude Wajong-uitkeringen beëindigd.

In de tabel is de totale volumeontwikkeling van de Wajong (oud en nieuw) weergeven.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen nieuwe Wet Wajong in 2012
Sociaal-medische beoordelingen nieuwe Wet Wajong in 2012

We handelden in de eerste vier maanden van dit jaar 8.100 aanvragen voor de nieuwe Wet Wajong af. De tabel laat zien hoeveel aanvragen tot en met april 2012 zijn toegekend en met welk resultaat.

Lees verder