Ontwikkeling WIA tot en met 2012

print

Ontwikkeling WIA     (x 1.000)
2011 37,9 9,8 138,4
2012 t/m april 12,8 3,9 147,3
  Instroom Uitstroom Lopend
bestand
einde jaar
2006 21,0 2,0 19,1
2007 22,3 3,0 38,4
2008 24,9 4,1 59,4
2009 29,3 6,0 82,8
2010 35,6 8,5 110,1

Ontwikkeling WIA (x 1.000)
2011 138,4
2012 t/m april 147,3
  Lopend
bestand
einde jaar
2006 19,1
2007 38,4
2008 59,4
2009 82,8
2010 110,1

 

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 12.800 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend, het gaat daarbij om 10.300 WGA-uitkeringen en 2.500 IVA-uitkeringen. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in de eerste vier maanden van 2012 tot 147.300. Het gaat daarbij om 108.700 WGA-uikeringen (22,5 procent meer dan eind april 2011) en 38.600 IVA-uitkeringen (25 procent meer dan eind april 2011). 

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen in de eerste vier maanden van 2012 is conform de verwachtingen. Deze stijging is deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing. Ook aanloopeffecten van de WIA spelen een rol: het aantal heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en het aantal ex-WAO’ers dat nu een beroep op de WIA doet, groeit in 2012 nog steeds.

 

N.B. Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopend bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAO tot en met 2012
Ontwikkeling WAO tot en met 2012

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in de eerste vier maanden van 2012 met 15.400 gedaald tot 428.500. De totale uitstroom was 16.400. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Lees verder