Ontwikkeling WAO tot en met 2012

print

Ontwikkeling WAO
(x 1.000)
  Instroom Uitstroom Lopend
bestand
einde jaar
2003 66,3 83,2 785,6
2004 59,2 78,9 765,8
2005 19,9 82,3 703,1
2006 11,0 75,0 639,0
2007 11,7 54,7 596,0
2008 8,2 46,1 558,1
2009 5,6 42,0 521,7
2010 4,3 39,7 486,3
2011  3,1 45,5 443,9
2012 t/m april 1,0  16,4 428,5

Ontwikkeling WAO (x 1.000)
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 785,6
2004 765,8
2005 703,1
2006 639,0
2007 596,0
2008 558,1
2009 521,7
2010 486,3
2011  443,9
2012 t/m april 428,5

 

Het totaal aantal WAO-uitkeringen is in de eerste vier maanden van 2012 met 15.400 gedaald tot 428.500, negen procent minder dan eind april 2011. Het grootste deel van de klanten met een WAO-uitkering is 45 jaar of ouder. De totale uitstroom in de eerste vier maanden 2012 was 16.400. De daling wordt veroorzaakt door het stopzetten van uitkeringen als gevolg van vooral pensionering en overlijden.

De instroom (met 1.000) in de WAO bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een uitkering al van vóór 2005 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WIA tot en met 2012
Ontwikkeling WIA tot en met 2012

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is tot en met april 2012 met 9.000 gestegen tot 147.400; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Lees verder