Sociaal-medische beoordelingen WIA in 2012

print

Sociaal-medische beoordelingen WIA (x 1.000)
2012 t/m april

2011 t/m april

Aantal toegekende aanvragen 10,6 11,2
- WGA deels arbeidsongeschikt
3,0 2,8
- WGA volledig arbeidsongeschikt
5,4 5,9
- IVA
2,2 2,5

Aantal afgewezen aanvragen 8,0 8,4
     
Totaal 18,6 19,6

Sociaal-medische beoordelingen WIA (x 1.000)
2012 t/m april
Aantal toegekende aanvragen 10,6
- WGA deels arbeidsongeschikt
3,0
- WGA volledig arbeidsongeschikt
5,4
- IVA
2,2

Aantal afgewezen aanvragen 8,0
   
 
Totaal 18,6

 

In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we iets minder WIA-aanvragen (18.500) dan in de eerste vier maanden van 2011 (19.100). In totaal hebben we 18.600 WIA-beschikkingen afgegeven. Dat gebeurde in 87 procent van gevallen op tijd. Dit percentage is hoger dan in 2011 (81 procent), ondanks het gegeven dat met ingang van 1 januari 2012 de beslistermijn voor de WIA is teruggebracht van tien weken naar acht weken. Daarnaast zijn we er erin geslaagd de werkvoorraad aan WIA-aanvragen met 12 procent terug te dringen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WIA tot en met 2012
Ontwikkeling WIA tot en met 2012

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is tot en met april 2012 met 9.000 gestegen tot 147.400; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Lees verder