Sociaal-medische beoordelingen nieuwe Wet Wajong in 2012

print


Sociaal-medische beoordelingen nWajong (x 1.000)

2012 t/m april

2011 t/m april

Aantal toegekende aanvragen
5,0
5,1
- volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
0,5 0,5
- werkregeling
2,5 2,4
- studieregeling
2,0 2,2
- alleen arbeidsondersteuning
0,0 0,0

Afgewezen aanvragen 3,2 3,3

Totaal 8,2 8,3


Sociaal-medische beoordelingen nWajong (x 1.000)

2012 t/m april
Aantal toegekende aanvragen
5,0
- volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
0,5
- werkregeling
2,5
- studieregeling
2,0
- alleen arbeidsondersteuning
0,0

Afgewezen aanvragen 3,2

Totaal 8,2

 

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, kortweg de Wet Wajong, van kracht geworden. De Wet Wajong biedt ondersteuning aan 18- tot 27-jarige jonggehandicapten bij het vinden van een passende en duurzame arbeidsplaats. Daarvoor begeleiden we jongeren met beperkingen over en periode van maximaal negen jaar. Uiteraard bieden we ook ondersteuning aan mensen die op latere leeftijd een Wajong-uitkering aanvragen.

We handelden in de eerste vier maanden van dit jaar 8.100 nWajong-aanvragen af. Dit is iets minder dan in de eerste vier maanden van 2011 (8.300) toen we onder meer extra capaciteit inzetten om de achterstanden 2010 weg te werken. We hebben 94 procent van de beschikkingen tijdig (binnen 14 weken) afgegeven (2011: 92 procent).  Bij 61 procent van de afgegeven beschikkingen is de aanvraag toegekend. Daarnaast hebben we in 2012 de voorraad aanvragen nieuwe Wajong verder teruggebracht.

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Wajong stellen we voor iedere Wajonger een sociaal-medisch oordeel op waaruit blijkt wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Voor iedere Wajonger met perspectief op werk stellen we vervolgens een participatieplan op. In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 4.261 participatieplannen opgesteld. Voor 90 procent van de nieuwe Wajongers met arbeidsmarktperspectief gebeurde dat tijdig (binnen veertien weken).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling werkende Wajongers in 2012
Ontwikkeling werkende Wajongers in 2012

In de eerste vier maanden van 2012 vonden ruim 1.200 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Lees verder