Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten in 2012

print

In de eerste vier maanden van 2012 zijn 2.861 re-integratietrajecten voor Wajongers gestart. Het plaatsingspercentage (het aantal plaatsingen ten opzichte van het aantal beëindigde re-integratietrajecten in een kalenderjaar) kan voor de Wajong sterk schommelen.

 

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten
2012 t/m april
2011 t/m april
Gestarte trajecten 2.861 2.727
Beëindigde trajecten 2.861 4.409
Lopende trajecten 13.600 12.913
Geplaatst 922 1.368
Plaatsingspercentage 42,9% 48,1%

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten
2012 t/m april
Gestarte trajecten 2.861
Beëindigde trajecten 2.861
Lopende trajecten 13.600
Geplaatst 922
Plaatsingspercentage 42,9%

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag