Loonkostensubsidie in 2012

print

Loonkostensubsidie in 2012 t/m april
     
  Herbeoordeelden Overigen Totaal
Aantal plaatsingen in LKS baan (brugbaan) bij werkgever 140 931 1.071
Doorstroom na één jaar 109 505 614
Beëindiging werkzaamheden met inzet van LKS 513 3.503 4.016
Doorstroompercentage 60,2% 27,3% 30,2%

Loonkostensubsidie in 2012 t/m april
 
  Totaal
Aantal plaatsingen in LKS baan (brugbaan) bij werkgever 1.071
Doorstroom na één jaar 614
Beëindiging werkzaamheden met inzet van LKS 4.016
Doorstroompercentage 30,2%

 

UWV kan loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De loonkostensubsidie geldt voor één jaar.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben bijna 1.100 mensen werk gevonden met loonkostensubsidie. Ruim 600 klanten vonden na één jaar loonkostensubsidie een reguliere baan van ten minste zes maanden zonder subsidie.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag