Plaatsingspercentages AG in 2012

print
Plaatsingspercentages AG  
2010 29%
2011 12%
Traject gestart in Resultaat
2012 t/m april
2007 37%
2008 32%
2009 32%

 

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. Het percentage geeft aan hoeveel klanten met een arbeidsbeperking een betaalde baan hebben gevonden na afronding van een re-integratietraject. Bij een plaatsing gaat het erom dat de klant gedurende ten minste twee maanden betaald werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.

Voor trajecten die gestart zijn in 2007 ligt het plaatsingspercentage boven de norm van 35 procent. Voor de in 2009 en met name in 2010 gestarte trajecten zal het percentage nog toenemen, omdat veel van deze trajecten nog niet zijn afgerond.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie / uitstroom in 2012
Bemiddeling en bevorderen re-integratie / uitstroom in 2012

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in de eerste vier maanden van 2012 op het gebied van re-integratie.

Lees verder