Bemiddeling en bevorderen re-integratie / uitstroom in 2012

print

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten op het gebied van re-integratie in de eerste vier maanden van 2012.

 


Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom
Prestatie Norm
2012

Resultaat
2012 t/m april

Resultaat
2011
Transparantiebereik werkzoekenden (cv's) voor werkgevers
225.000  369.700 244.100
Arbeidsuitstroom WW
192.000  83.800 94.100
Plaatsingspercentage AG
31%  zie elders zie elders
Tijdigheid participatieplan Wajong
85%  90% 85%


Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom
Prestatie

Resultaat
2012 t/m april

Transparantiebereik werkzoekenden (cv's) voor werkgevers
 369.700
Arbeidsuitstroom WW
 83.800
Plaatsingspercentage AG
 zie elders
Tijdigheid participatieplan Wajong
 90%


  • Transparantiebereik werkzoekenden (cv’s) voor werkgevers - hiermee meten we hoeveel cv’s we beschikbaar stellen via werk.nl. Onze klanten zijn bereikbaar als zij met een cv op werk.nl staan.
  • Arbeidsuitstroom WW - in 2012 geldt een nieuwe definitie: ook werkzoekenden die met werkloosheid worden bedreigd, worden nu in dit cijfer meegenomen. (De score van 2011 is hierop aangepast.) In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 83.800 mensen vanuit de WW aan werk geholpen.
  • Plaatsingspercentage AG – Hiermee meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar.
  • Tijdigheid participatieplan Wajong – Sinds de invoering van de nieuwe wet Wajong op 1 januari 2010 stellen we voor iedere Wajonger een sociaal-medisch oordeel op waaruit blijkt wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Voor iedere Wajonger met perspectief op werk stellen we vervolgens een participatieplan op. In de eerste vier maanden van 2012 hebben we bijna 4.300 participatieplannen opgesteld. Voor 90 procent van de nieuwe Wajongers met arbeidsmarktperspectief gebeurde dat tijdig (binnen veertien weken).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag