Uitstroom naar werk in 2012

print


Uitstroom naar werk    
 

2012 t/m april

2011 t/m april
     
Werkzoekenden met recht op WW-uitkering 83.800 94.100
   
Andere werkzoekende klanten    
- mensen met recht op Bijstanduitkering 2.600
8.400
 - mensen zonder recht op uitkering 2.300
3.700

   
Klanten met een arbeidsbeperking 1.900
2.500
- met recht op Wajong-uitkering 1.200 1.400
- met recht op WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering  700  
     
Totaal aantal aan werk geholpen klanten
90.600
108.700
     
Aan werk geholpen werkzoekenden naar leeftijd
   
- werkzoekenden jonger dan 27 jaar
16.900 22.700
- werkzoekenden tussen 27 en 45 jaar
46.100 54.700
- werkzoekenden ouder dan 45 jaar
27.600
31.300

   
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige
4.400
5.200


Uitstroom naar werk  
 

2012 t/m april

   
Werkzoekenden met recht op WW-uitkering 83.800
 
Andere werkzoekende klanten  
- mensen met recht op Bijstanduitkering 2.600
 - mensen zonder recht op uitkering 2.300

 
Klanten met een arbeidsbeperking 1.900
- met recht op Wajong-uitkering 1.200
- met recht op WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering  700
   
Totaal aantal aan werk geholpen klanten
90.600
   
Aan werk geholpen werkzoekenden naar leeftijd
 
- werkzoekenden jonger dan 27 jaar
16.900
- werkzoekenden tussen 27 en 45 jaar
46.100
- werkzoekenden ouder dan 45 jaar
27.600

 
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige
4.400

 

In de eerste vier maanden van 2012 vonden 90.600 mensen mede dankzij onze inspanningen een baan. Dat zijn er bijna 17 procent minder dan in de eerste vier maanden van 2011. Daarbij speelt de economische situatie een belangrijke rol. In de eerste vier maanden van 2012 waren de economische omstandigheden nog steeds slecht en bleef de werkloosheid stijgen. De meeste werkzoekenden die we aan werk hebben geholpen, hadden een WW-uitkering (83.800). Ook het aantal arbeidsongeschikten dat we aan werk hebben geholpen, is onder invloed van de verslechterde economische omstandigheden lager dan in 2011.

In de eerste vier maanden van 2012 zijn 412.100 vacatures ingediend: 371.100 via Werk.nl en 41.000 via de vestigingen. De meeste vacatures ontvangen we via de digitale tool Jobfeed. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag