Werking Loonaangifteketen 2011

print

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhoudingen van werknemers.

De werking van de loonaangifteketen wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijke normenkader. Over 2011 zijn de volgende resultaten behaald.

Prestatie-indicatoren Loonaangifteketen    
 

Norm
2011

Resultaat
2011

1 Jaarlijks initieel oproepen van inhoudingsplichtigen, die opgenomen zijn in de werkgeversadministratie van de Belastingdienst, tot het doen van aangifte

≥95% 100,0%

2 Gegevens van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie bij de Belastingdienst worden overgezet naar de werkgeversadministratie bij UWV

≥95% 99,9%

3 Via de loonaangifteberichten aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens verliezen geen informatiewaarde tijdens verwerking in de keten en worden inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polisdomein en de heffingsadministratie

≥95% 99,8%

4 Alle ontvangen loonaangifteberichten, uitgezonderd alle afgekeurde en in behandeling genomen uitval, worden opgeslagen in het polisdomein en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangiftegegevens op werknemersniveau

≥95% 99,3%

5 Aan de in de integrale probleemanalyse genoemde afnemers van het polisdomein worden de gegevensleveringen conform de met hen afgesloten overeenkomsten beschikbaar gesteld

 ≥90%  98,5%

6 Maximale additionele uitvraag van jaarloongegevens voor 2010 (voorlopige inschatting)

≥5% 0,7%

7 Inhoudingsplichtigen ontvangen een terugkoppeling en een correctieverzoek voor de door hen gemaakte fouten in werknemersgegevens

≥99% 99,7%

 

Met uitzondering van norm 1 en 7 zijn alle normresultaten beter dan vorig jaar. Norm 1 resulteert dit jaar, evenals vorig jaar, in 100 procent. Norm 7 scoorde vorig jaar 99,8 procent.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag