Overtredingen inspanningsverplichtingen 2011

print

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. Zo moeten ze zich inschrijven als werkzoekende, beschikbaar zijn voor arbeid, aantoonbaar voldoende solliciteren en zich houden aan de afspraken die ze (digitaal) met de werkcoach van UWV maken. Overtredingen van de regels kan leiden tot maatregelen zoals het (tijdelijk) verlagen of zelfs stopzetten van de uitkering.

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2011
- wegens verwijtbaar werkloos 11.000 11.000
Resultaat
2011
Resultaat
2010 
Totaal aantal geconstateerde overtredingen 69.000 67.000
Aantal overtredingen geconstateerd bij WW 65.000 63.000
Totaal aantal opgelegde maatregelen 48.000 46.500
Aantal opgelegde maatregelen bij WW 45.000 44.000
- wegens niet ingeschreven als werkzoekende of inschrijving niet tijdig verlengd 16.000 12.000

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2011
- wegens verwijtbaar werkloos 11.000
Resultaat
2011
Totaal aantal geconstateerde overtredingen 69.000
Aantal overtredingen geconstateerd bij WW 65.000
Totaal aantal opgelegde maatregelen 48.000
Aantal opgelegde maatregelen bij WW 45.000
- wegens niet ingeschreven als werkzoekende of inschrijving niet tijdig verlengd 16.000

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag