Overtredingen inlichtingenplicht 2011

print

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere  inkomsten, vrijwilligerswerk, vakantie, verhuizing, huwelijk of echtscheiding of ziekte. UWV controleert op verschillende manieren of klanten zich wel aan de regels houden. Door middel van bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken. Overtredingen van de inlichtingenplicht kunnen leiden tot maatregelen zoals het (tijdelijk) verlagen of zelfs stopzetten van de uitkering.

 

Overtredingen inlichtingenplicht 2011
Resultaat
2011
Resultaat
2010 
Aantal geconstateerde overtredingen 45.000 33.700
Aantal opgelegde maatregelen 42.000 31.000
Schadelast geconstateerde overtredingen € 64.000.000 € 49.500.000
Gemiddelde schadebedrag € 1.628
Opgelegde boetebedrag € 4.200.000
 

 

Overtredingen inlichtingenplicht 2011
Resultaat
2011
Aantal geconstateerde overtredingen 45.000
Aantal opgelegde maatregelen 42.000
Schadelast geconstateerde overtredingen € 64.000.000
Gemiddelde schadebedrag € 1.628
Opgelegde boetebedrag € 4.200.000
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Nalevingbereidheid en nalevingsrisico’s

We willen bevorderen dat onze klanten de regels spontaan naleven. Uit onderzoek blijkt dat uitkeringsgerechtigden goed op de hoogte zijn van hun plichten.

Lees verder