Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land – en tuinbouwsector 2011

print

 In de land- en tuinbouwsector spannen we ons extra in om vraag en aanbod te matchen. In de regio West-Brabant brengen we werkgevers die seizoenswerk aanbieden, in contact met werkzoekenden met een uitkering van UWV of van de gemeente, of met werkzoekenden die staan ingeschreven bij een uitzendbureau. Tegelijkertijd zijn we al sinds begin 2011 strenger bij het beoordelen van aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning in de land- en tuinbouw. Dat blijkt uit de cijfers: in 2011 weigerden we 710 vergunningen, tegen 3 in 2010.

UWV heeft 1.017 werkzoekenden verwezen naar 223 werkgevers in de land- en tuinbouw. Deze hadden ruim 2.500 vacatures aangedragen. We hebben gezocht naar gemotiveerde kandidaten die relatief kort werkloos waren en, voor zover bekend, geen fysieke beperkingen hadden. Dat was ook nodig om bij het weigeren van een tewerkstellingsvergunning te kunnen aantonen dat er voldoende geschikte Nederlandse kandidaten beschikbaar waren. We hebben aan elke werkgever meerdere kandidaten voorgedragen. In de praktijk bleken weinig werkgevers bereid om deze werkzoekenden in dienst te nemen: 73 werkzoekenden zijn aangenomen op een vacature in de land- en tuinbouw. 271 van de aangedragen werkzoekenden hebben werk gevonden in een andere sector. De overgrote meerderheid van de werkzoekenden heeft serieus geprobeerd om aan werk te komen. Bij 24 werkzoekenden hebben we een sanctie opgelegd.

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land – en tuinbouwsector
Resultaat
2011
Resultaat
2010 
Aanvraag gestopt 350 62
Aanvraag verleend 923 2240
Aanvraag geweigerd 710 3
 

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land – en tuinbouwsector
Resultaat
2011
Aanvraag gestopt 350
Aanvraag verleend 923
Aanvraag geweigerd 710
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011
Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2011 op het gebied van re-integratie.

Lees verder