Personeelsverloop tot en met 2011

print

Het aantal medewerkers van UWV is sinds 2003 ieder jaar afgenomen, tot eind 2008 met in totaal 8.016 medewerkers (6.813 fte’s). Dat het aantal in 2009 voor het eerst weer groeide, kwam vooral door de fusie met CWI. Om de dienstverlening aan het toegenomen aantal WW-klanten op peil te houden, kregen we in 2009 en 2010 bovendien extra budget om (tijdelijk) personeel in dienst te nemen.

Op 31 december 2011 hadden we 19.529 medewerkers (16.645 fte’s) in dienst. Vergeleken met eind 2010 is dat een daling met 1.775 medewerkers (1.583 fte’s). Het aantal tijdelijke medewerkers is verder afgenomen met 1.321.

Personeelsverloop                    
 


201120102009200820072006200520042003
Stand
31-12-2011
t.o.v.
1-1-2003
Medewerkers*                    
Stand 1 januari 20.723 21.158 19.604 16.656 17.741 18.682 21.947 23.349 23.850  
Stand 31 december  19.529 21.304 20.931 15.834 16.842 18.196 19.908 22.363 23.690  - 4.321
Gemiddeld 20.126 21.231 20.268 16.245 17.292 18.439 20.928 22.856 23.770  
Vast*                    
Stand 1 januari 17.837 18.029 18.317 15.756 16.857 17.906 20.020 20.703 21.142  
Stand 31 december 17.423 17.862 17.969 14.863 15.891 17.165 18.963 20.124 20.760  - 3.719
Gemiddeld 17.630 17.946 18.143 15.310 16.374 17.536 19.492 20.414 20.951  
Tijdelijk*                    
Stand 1 januari 2.801 3.040 1.182 829 872 674 1.704 2.286 2.361
Stand 31 december 2.033 3.354 2.873 861 880 1.003 830 1.970 2.569  - 328
Gemiddeld 2.417 3.197 2.028 845 876 839 1.267 2.128 2.465  
NAR/Wachtgeld*                  
Stand 1 januari 85 89 105 71 12 102 223 360 347  
Stand 31 december 73 88 89 110 71 28 115 269 361  -274
Gemiddeld 79 89 97 91 42 65 169 315 354  
Fte'n                    
Stand 1 januari 17.709 18.032 16.414 13.998 14.945 15.771 18.617 19.603 20.145  
Stand 31 december 16.645 18.228 17.812 13.332 14.181 15.434 16.908 19.001 20.136  - 3.500
Gemiddeld 17.177 18.130 17.113 13.665 14.563 15.603 17.763 19.302 20.141  
 

Personeelsverloop    
 


2011
Stand
31-12-2011
t.o.v.
1-1-2003
Medewerkers*    
Stand 1 januari 20.723  
Stand 31 december  19.529  - 4.321
Gemiddeld 20.126  
Vast*    
Stand 1 januari 17.837  
Stand 31 december 17.423  - 3.719
Gemiddeld 17.630  
Tijdelijk*    
Stand 1 januari 2.801
Stand 31 december 2.033  - 328
Gemiddeld 2.417  
NAR/Wachtgeld*  
Stand 1 januari 85  
Stand 31 december 73  -274
Gemiddeld 79  
Fte'n    
Stand 1 januari 17.709  
Stand 31 december 16.645  - 3.500
Gemiddeld 17.177  
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag