Klachtsoorten 2011

print

UWV ontving in 2011 bijna 9.100 klachten. Klanten klagen vooral dat er onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie is gegeven. 221 klachten hadden betrekking op het verzetten van de betaaldatum van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (dit betekent dat 0,03 procent van de bijna 832.000 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering een klacht indiende).

Klanten die aangaven dat zij dit als klantonvriendelijk ervoeren, werden schriftelijk nogmaals uitgebreid geïnformeerd over het verschuiven van het betaalmoment. Klanten die klaagden dat zij in financiële problemen kwamen, werd een oplossing aangeboden. De meeste klachten werden ontvangen in april, het moment van informeren, en in juni, de maand waarin de betaling voor het eerst op de nieuwe datum betaalbaar werd gesteld.

Klachtsoorten 2011    
Klachtsoort 2011   2010
informatie/communicatie 47,2% 48,7%
betaling 16,1% 15,0%
bejegening 17,5% 14,5%
behandelingsduur 5,4% 8,0%
begeleiding / behandeling 6,5% 7,7%
bereikbaarheid / toegankelijkheid 4,8% 3,7%
overige 2,5% 2,4%
Totaal 100% 100%
 

Klachtsoorten 2011  
Klachtsoort 2011 
informatie/communicatie 47,2%
betaling 16,1%
bejegening 17,5%
behandelingsduur 5,4%
begeleiding / behandeling 6,5%
bereikbaarheid / toegankelijkheid 4,8%
overige 2,5%
Totaal 100%
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Aantal ontvangen klachten 2011
Aantal ontvangen klachten 2011

In 2011 hebben we 9.086 klachten ontvangen, dat zijn er 1.463 minder dan in 2010. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

Lees verder