Uitkeringen in 2011

print

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

Het aantal WW-uitkeringen (exclusief Deeltijd-WW) steeg in 2011 met 2 procent tot 269.900. We kenden in 2011 vrijwel evenveel nieuwe WW-uitkeringen toe als in 2010; het aantal beëindigde WW-uitkeringen daalde met drie procent. 

De WAO en de WAZ zijn aflopende regelingen. Bij de WAO daalde het aantal uitkeringen fors met bijna 9 procent, bij de WAZ zelfs met ruim 14 procent. Bij de WIA steeg het aantal uitkeringen daarentegen fors met ruim 26 procent, bij de Wajong gebeurde dat met ruim vijf procent. Het aantal toegekende Ziektewet-uitkeringen steeg licht met bijna 1 procent. Voor de WAZO (uitkering tijdens zwangerschap-, pleegzorg- of adoptieverlof) is een half procent minder uitkeringen toegekend dan in 2010.

Uitkeringen 2011 (x 1.000)
Wet Instroom Uitstroom Lopend
bestand

     
WW 414.000 407.900 269.900
WIA 37.900 9.800 138.400
WAO 3.100 45.500 443.900
Wajong 16.300 5.200 216.200
WAZ 200 4.600 26.000
Ziektewet 273.400 370.400 * 100.100
Wazo 137.400 144.200 * 42.700
 

Uitkeringen 2011 (x 1.000)
Wet Lopend
bestand

 
WW 269.900
WIA 138.400
WAO 443.900
Wajong 216.200
WAZ 26.000
Ziektewet * 100.100
Wazo * 42.700
 

* Gemiddeld aantal lopende uitkeringen in 2010.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag