Ontwikkeling Deeltijd-WW 2011

print

Bedrijven die vanwege de economische crisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen sinds 1 april 2009 een beroep doen op de regeling Deeltijd-WW. De werknemers blijven daarbij in dienst van de werkgever en hebben geen sollicitatieverplichtingen. UWV betaalt de uitkering direct aan de werkgever uit. Het bedrijf moet wel bereid zijn werknemers in de tussentijd te scholen of bij een ander bedrijf te detacheren.

Eind maart 2010 besloot de minister van SZW dat er na 1 april 2010 nog maar in beperkte mate aanvragen konden worden ingediend. Mede daardoor is het aantal uitkeringen Deeltijd-WW fors gedaald. De regeling eindigde op 1 juli 2011. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Deeltijd-WW        
  Resultaat
Totale periode
Resultaat
2011 
Resultaat
2010
Resultaat
2009
Volume        
Toekenningen 75.900  1.800 20.700 54.900
Lopend ultimo  58 8.500 39.500
         
Financieel        

Betaald bedrag aan uitkeringen Deeltijd-WW
(x € 1 miljoen)

351  9 169 173
 

Deeltijd-WW  
  Resultaat
Totale periode
Volume  
Toekenningen 75.900
Lopend ultimo
   
Financieel  

Betaald bedrag aan uitkeringen Deeltijd-WW
(x € 1 miljoen)

351
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag