Ontwikkeling WW 2011

print

In 2011 heeft UWV iets minder (1 procent) beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in 2010: 511.300 tegenover 518.300. We kenden 414.000 nieuwe WW-uitkeringen toe, vrijwel evenveel als in 2010 (414.600).

Het aantal lopende uitkeringen nam toe tot 269.900, 2 procent meer dan eind 2010. Deze stijging deed zich voor in de laatste maanden van 2011 als gevolg van de verslechterende economische situatie. Het aantal lopende uitkeringen is het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (80.300). Daarnaast zijn er veel lopende uitkeringen voor 35- tot en met 44-jarigen (64.600) en voor de groep ouder dan 55 jaar (71.000).

In de eerste acht maanden van 2011 was de uitstroom in alle leeftijdsgroepen hoger dan de instroom, behalve in de categorie 55 tot 57½ jaar. Dit beeld is in de laatste maanden van 2011 veranderd als gevolg van de verslechterende economische situatie. Over heel 2011 is de instroom in alle leeftijdscategorieën hoger dan de uitstroom. Dit geldt alleen niet voor de categorieën 35 t/m 44 jaar en 57½ jaar en ouder. Het aantal beëindigde uitkeringen is met 407.900 iets lager (3 procent) dan de uitstroom in 2010. De relatief grootste daling deed zich voor bij de groep van 15 tot en met 24 jaar (14,5 procent). 

Ontwikkeling WW     (x 1.000)
2011 414,0 407,9 269,9
 

Instroom


Uitstroom
Lopend
bestand
einde jaar
2003 418,7 343,0 280,3
2004 426,2 383,6 321,7
2005 376,4 392,1 306,7
2006 311,1 369,8 249,2
2007 253,0 311,2 192,0
2008 242,1 262,8 170,8
2009 427,6 328,6 269,9
2010 414,6 420,8 263,7

Ontwikkeling WW (x 1.000)
2011 269,9
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 280,3
2004 321,7
2005 306,7
2006 249,2
2007 192,0
2008 170,8
2009 269,9
2010 263,7
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling Deeltijd-WW 2011
Ontwikkeling Deeltijd-WW 2011

Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen sinds 1 april 2009 een beroep doen op de regeling Deeltijd-WW. De regeling eindigt per 1 juli 2011. De tabel toont het aantal toekenningen en de uitgekeerde bedragen sinds 2009.

Lees verder