Ontwikkeling toekenningen Wazo 2011

print

De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal zestien weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal vrouwen dat een WAZO-uitkering ontvangt was eind 2011 met 43.000 iets hoger dan eind 2010 (42.900). 

In 2011 hebben we 144.900 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend, dat is minder dan in 2010 (145.800). Het ging hierbij voor het overgrote merendeel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters (136.200 tegenover 137.200 in 2010). Ook zijn er 1.180  uitkeringen toegekend wegens pleegzorg- of adoptieverlof (1.263 in 2010) en 7.500 wegens zwangerschapsverlof voor zelfstandigen (7.300  in 2010).

Ontwikkeling Wazo  (excl. ZEZ) (x 1.000)
2011 137,0 144,0 43,0
 

Instroom


Uitstroom
Gemiddeld
lopend
bestand
2006 146,0 140,0 41,5
2007 127,7 133,4 41,4
2008 136,5 134,3 42,3
2009 139,9 139,6 43,2
2010 138,4 140,7 42,8
 

Ontwikkeling Wazo  (excl. ZEZ) (x 1.000)
2011 43,0
  Gemiddeld
lopend
bestand
2006 41,5
2007 41,4
2008 42,3
2009 43,2
2010 42,8
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag