Ontwikkeling toekenningen Ziektewet 2011

print

In 2011 zijn iets minder (3 procent) Ziektewetuitkeringen toegekend dan in 2010: 273.400 tegenover 281.200 in 2010.

In totaal werden in 2011 87.400 Ziektewetuitkeringen (32 procent) toegekend aan uitzendkrachten, dat is 9 procent minder dan in 2011. Ruim 75.000 uitkeringen (27,5 procent) werden toegekend aan zwangere vrouwen die voor of tijdens hun zwangerschapsverlof ziek werden. Dat is vrijwel hetzelfde aantal als in 2010.

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet * (x 1.000)
2011 87,4 28,4 157,6 273,4
  Uitzendkrachten Werklozen Overigen Totaal
2003 129,4 65,2 136,2 330,8
2004 118,7 76,8 125,5 321,0
2005 162,2 72,8 121,9 356,9
2006 174,9 67,7 147,7 390,3
2007 183,9 32,8 124,0 216,7
2008 170,1 20,6 136,5 327,2
2009 122,3 22,0 148,9 271,2
2010 96,3 28,6 156,3 281,2

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet * (x 1.000)
2011 273,4
  Totaal
2003 330,8
2004 321,0
2005 356,9
2006 390,3
2007 216,7
2008 327,2
2009 271,2
2010 281,2
 

* Bij het aantal toekenningen in de tabel is geen rekening gehouden met ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag