Ontwikkeling WAZ 2011

print

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) geeft recht op een uitkering op minimumniveau als een zelfstandige langdurig arbeidsongeschikt is. Het aantal mensen met een WAZ-uitkering is in 2011 met 4.400 verder gedaald tot 26.000. Dit komt doordat per 1 augustus 2005 de toegang tot de WAZ is gesloten; er komen geen nieuwe klanten meer bij. 65,5 procent van de uitkeringen werd beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De instroom die nog plaats vindt, is een gevolg van overloop vanuit andere wetten en herleving van oude rechten. Omdat slechts een klein deel van de WAZ-gerechtigden is herbeoordeeld, was de invloed van het aangepaste Schattingsbesluit bij de WAZ beperkt. In 2011 werden 179 nieuwe WAZ-uitkeringen toegekend. Meer dan de helft van de nieuwe WAZ-uitkeringsgerechtigden (51 procent) is 55 jaar of ouder. Ook het overgrote deel van alle klanten met een WAZ-uitkering (73 procent) is 55 jaar of ouder.

Ontwikkeling WAZ   (x 1.000)
2011  0,2 4,6 26,0
 

Instroom


Uitstroom
Lopend
bestand
einde jaar
2003 6,9 7,2 55,9
2004 6,2 6,6 55,5
2005 4,7 6,9 53,4
2006 1,2 7,3 47,3
2007 1,2 5,5 43,0
2008 0,6 4,9 38,7
2009 0,3 4,7 34,3
2010 0,2 4,0 30,4
 

Ontwikkeling WAZ (x 1.000)
2011  26,0
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 55,9
2004 55,5
2005 53,4
2006 47,3
2007 43,0
2008 38,7
2009 34,3
2010 30,4
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag