Ontwikkeling Wajong 2011

print

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun 17de jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajong-uitkering neemt al jaren toe. Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong) van kracht geworden.

In 2011 bestond het grootste deel van de instroom uit instroom in de nieuwe Wajong. De instroom in de Wajong (oud en nieuw totaal) was in 2011 8,5 procent lager dan in 2010. Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wajong in 2010 trad, na jaren van groei, voor het eerst een daling op.

In 2011 is het aantal klanten met een oude Wajong-uitkering met 3.000 gedaald tot 192.400. Van hen is 24 procent jonger dan 25 jaar en 29 procent 25 tot en met 34 jaar. Er werden 4.700 oude Wajong-uitkeringen beëindigd. De instroom bedroeg bijna 1.800. 

De instroom in de nieuwe Wajong is sinds het tweede kwartaal van 2010 op gang gekomen en bedroeg in 2011 14.500. Eind 2011 waren er 23.800 mensen met een uitkering krachtens de nieuwe Wajong. 84 procent van hen is jonger dan 25 jaar. Van 440 mensen werd de uitkering beëindigd.

De huidige instroom is voor een deel afkomstig uit de Bijstand. Ook komen er veel nieuwe Wajong-klanten uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en instellingen. Daarnaast is er een toenemende instroom van mensen met zogeheten autistische spectrumstoornissen, als gevolg van een betere herkenning van dit soort ziektebeelden. 

In onderstaande tabel is de totale volumeontwikkeling van de Wajong (oud en nieuw) weergeven.

 

Ontwikkeling Wajong   (x 1.000)
2011 16,3 5,2 216,2
 

Instroom


Uitstroom
Lopend
bestand
einde jaar
2003 8,2 4,4 138,5
2004 9,4 4,9 142,6
2005 10,4 5,6 147,2
2006 13,6 4,9 155,9
2007 15,3 4,4 166,8
2008 16,1 4,3 178,6
2009 17,6 4,3 192,0
2010 17,8 4,6 205,1

Ontwikkeling Wajong (x 1.000)
2011 216,2
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 138,5
2004 142,6
2005 147,2
2006 155,9
2007 166,8
2008 178,6
2009 192,0
2010 205,1
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen Wajong 2011
Sociaal-medische beoordelingen Wajong 2011

Vanaf 1 januari 2010 zijn jonggehandicapten beoordeeld voor de nieuwe Wet Wajong. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.

Lees verder