Ontwikkeling WIA 2011

print

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In 2011 hebben we bijna 38.000 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend, het gaat daarbij om ruim 30.000 WGA-uitkeringen en bijna 8.000 IVA-uitkeringen.

Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in 2011 met 28.300 (20.500 WGA-uitkeringen en 7.800 IVA-uitkeringen) tot in totaal 138.400. Dat is ten opzichte van eind 2010 een stijging met 26 procent (WGA met 25 procent en IVA met 28 procent). 

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen in 2011 is conform de verwachtingen. Deze stijging is deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing. Ook aanloopeffecten van de WIA spelen een rol: het aantal heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en het aantal ex-WAO’ers dat nu een beroep op de WIA doet, groeide in 2011 nog steeds.

N.B. Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopend bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

Ontwikkeling WIA     (x 1.000)
2011 37,9 9,8 138,4
  Instroom Uitstroom Lopend
bestand
einde jaar
2006 21,0 2,0 19,1
2007 22,3 3,0 38,4
2008 24,9 4,1 59,4
2009 29,3 6,0 82,8
2010 35,6 8,5 110,1
 

Ontwikkeling WIA (x 1.000)
2011 138,4
  Lopend
bestand
einde jaar
2006 19,1
2007 38,4
2008 59,4
2009 82,8
2010 110,1
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAO 2011
Ontwikkeling WAO 2011

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in 2011 met 42.400 gedaald tot 443.900. De totale uitstroom was 45.500. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Lees verder