Ontwikkeling WAO 2011

print

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in 2011 met 42.400 gedaald tot 443.900. Het grootste deel van de mensen met een WAO-uitkering is 45 jaar of ouder. 

De totale uitstroom was 45.500. De daling wordt veroorzaakt door het stopzetten van uitkeringen als gevolg van pensionering en overlijden. De instroom (3.100) bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een WAO-uitkering dateert van vóór 2005, dat wil zeggen van vóór de invoering van de WIA. De tabel toont de daling sinds 2003.

Ontwikkeling WAO
(x 1.000)
  Instroom Uitstroom Lopend
bestand
einde jaar
2003 66,3 83,2 785,6
2004 59,2 78,9 765,8
2005 19,9 82,3 703,1
2006 11,0 75,0 639,0
2007 11,7 54,7 596,0
2008 8,2 46,1 558,1
2009 5,6 42,0 521,7
2010 4,3 39,7 486,3
2011  3,1 45,5 443,9
 

Ontwikkeling WAO
(x 1.000)
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 785,6
2004 765,8
2005 703,1
2006 639,0
2007 596,0
2008 558,1
2009 521,7
2010 486,3
2011  443,9
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WIA 2011
Ontwikkeling WIA 2011

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in 2011 met 28.300 gestegen tot 138.400; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Lees verder