Sociaal-medische beoordelingen Wajong 2011

print

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, kortweg de Wet Wajong, van kracht geworden. De Wet Wajong biedt ondersteuning aan 18- tot 27-jarige jonggehandicapten bij het vinden van een passende en duurzame arbeidsplaats. Daarvoor begeleiden we jongeren met beperkingen over en periode van maximaal negen jaar. Uiteraard bieden we ook ondersteuning aan mensen die op latere leeftijd een Wajong-uitkering aanvragen.

We hebben 92 procent van de beschikkingen tijdig (binnen 14 weken) afgegeven. Dit is aanzienlijk meer dan in 2010 (75 procent). Bij 61 procent van de afgegeven beschikkingen is de aanvraag toegekend.

Sinds de invoering van de nieuwe wet Wajong stellen we voor iedere Wajonger een sociaal-medisch oordeel op waaruit blijkt wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Voor iedere Wajonger met perspectief op werk stellen we vervolgens een participatieplan op. In 2011 hebben we 13.300 participatieplannen opgesteld. Voor 89 procent van de nieuwe Wajongers met arbeidsmarktperspectief gebeurde dat tijdig (binnen veertien weken). Dit is hoger dan de streefwaarde voor 2011 van 85 procent en ook duidelijk hoger dan in 2010 (66 procent), toen er sprake was van aanloopproblemen.

Sociaal-medische beoordelingen nieuwe Wajong(x 1.000)
Resultaat 2011

Resultaat 2010

Toegekende aanvragen  
- van wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 1,3 1,5
- van wie werkregeling 6,6 6,1
- van wie studieregeling  5,6 2,8
- van wie alleen arbeidsondersteuning 0,0 0,0
 Totaal 13,5 10,4
     
Afgewezen aanvragen 8,5 7,0
Totaal 22,0 17,4
 

Sociaal-medische beoordelingen nieuwe Wajong(x 1.000)
Resultaat 2011
Toegekende aanvragen
- van wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 1,3
- van wie werkregeling 6,6
- van wie studieregeling  5,6
- van wie alleen arbeidsondersteuning 0,0
 Totaal 13,5
   
Afgewezen aanvragen 8,5
Totaal 22,0
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling werkende Wajongers 2011
Ontwikkeling werkende Wajongers 2011

In 2011 vonden 6.400 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Lees verder