Ontwikkeling werkende Wajongers 2011

print

Ongeveer een kwart van de Wajongers werkt. Jonge Wajongers gaan in toenemende mate aan de slag bij reguliere werkgevers. De ouderen werken veelal in de beschermde omgeving van een Wsw-bedrijf. De sociale werkvoorziening heeft ongeveer 100.000 plaatsen en kent weinig verloop, waardoor er daar ook nauwelijks werkgelegenheid is voor nieuwe Wajongers.

In 2011 vonden 6.400 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan, dat zijn er 2.400 meer dan geraamd. 3.200 van hen hebben we zonder re-integratietraject aan werk geholpen, in 2010 was daarvan nog geen sprake. De overigen hebben een extern ingekocht re-integratietraject doorlopen. Voor 9.800 Wajongers is (verlenging van) loondispensatie ingezet.

Ontwikkeling werkende Wajongers
2011 216.240 53.844 24,9%
 
Aantal
Wajongers
Aantal
werkende
Wajongers
Percentage
werkende
Wajongers
2005 147.161 38.733 26,3%
2006 155.860 39.814 25,5%
2007 166.805 45.613 27,3%
2008 178.590 45.900 25,7%
2009 191.956 47.598 24,8%
2010 205.134 49.700 24,2%
 

Ontwikkeling werkende Wajongers
2011 53.844
  Aantal
werkende
Wajongers
2005 38.733
2006 39.814
2007 45.613
2008 45.900
2009 47.598
2010 49.700
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen Wajong 2011
Sociaal-medische beoordelingen Wajong 2011

Vanaf 1 januari 2010 zijn jonggehandicapten beoordeeld voor de nieuwe Wet Wajong. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.

Lees verder