Afgeronde passende werkaanboden (PaWa's) met intensieve dienstverlening

print

 

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend. De werkzoekende moet dan op straffe van een sanctie werk aanvaarden dat hem wordt aangeboden. In de praktijk komt slechts een klein deel van de circa 70.000 langdurig werklozen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan twaalf uur per week beschikbaar voor werk.

 

Met de minister van SZW hebben we afgesproken dat we voor 5.000 langdurig werklozen per jaar een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening verzorgen. De intensieve dienstverlening houdt in dat we vacatures zoeken bij werkgevers die positief staan ten opzichte van een passend werkaanbod voor langdurig werklozen. We verwijzen de klant naar tenminste twee passende banen en volgen hem of haar daarbij intensief. Zo bevragen we de werkgever over de gevoerde sollicitatiegesprekken en beoordelen we of de klant mogelijk verwijtbaar handelt.

We richten ons met deze arbeidsintensieve aanpak op langdurig werklozen die volledig beschikbaar zijn. Het doel van 5.000 PaWa’s is in 2011 ruim gehaald: sinds april 2011 zijn 6.047 PaWa’s gerealiseerd. Meer dan de helft van de klanten is aangenomen voor een uitgezochte vacature. We letten scherp op of klanten niets te verwijten valt als het passend werkaanbod niet tot een baan leidt, zo nodig leggen we sancties op.

 

Afgeronde passende werkaanboden (PaWa's) met intensieve dienstverlening  
Klant heeft zelf andere baan gevonden 367

Resultaat 2011 

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures 3.477
Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature 2.083
Klant heeft afgezien van uitkering 120

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Suzan Batstra (40), was ruim een jaar werkloos
Suzan Batstra (40), was ruim een jaar werkloos